Öppen workshop om Mindfulness i arbetslivet

Mindfulness i arbetslivet* Torsdag 5/5 kl 13.00-16.00

Under eftermiddagen ger Maj Andrén Skog en introduktion till Mindfulness i arbetslivet, presenterar teori och forskningsresultat i området samt guidar genom flera olika mindfulnessövningar. Workshopen är konkret och praktisk, som deltagare kommer du att få med dig tips och råd om hur mindfulnessträning kan vara ett stöd till medarbetare och ledare, såväl i de dagliga arbetet som under olika perioder av press och förändring mm

Vi vänder oss till HR-ansvariga, chefer och/eller all annan personal som är ansvarig för personalutveckling, arbetsmiljö och organisationsutveckling.

Plats: Haga Livscenter, Järntorget 78, 2 tr, i Stockholm

Pris: 990 kr exkl moms

I priset ingår fika, smörgås och frukt

Anmäl dig här

Kontakta Maj för mer information; 0734 26 11 99

Mindfulness i organisationer

Ända sedan jag började med mindfulnessutövande för egen del, har jag sett de självklara vinsterna man kan göra i arbetslivet genom att ge utrymme för människor att vara mer närvarande och medvetna om nuet. Inte minst i ledarskapet, som jag skrivit om tidigare här.

Som flera av er redan vet, så brinner jag för att sprida mindfulness till så många människor som möjligt i samhället. Att hålla 8-veckors kurserna i MBSR och få vara med på den utvecklingsresan som mina modiga kursdeltagare gör, är oerhört inspirerande och något jag vill fortsätta göra så länge jag står på benen. Det kommer alltid att vara kärnan i min verksamhet.  Under de snart 2 år  jag har hållit kurserna, så har jag också haft ett flertal föreläsningar, och seminarium samt workshops för olika yrkeskategorier, oftast på temat Mindfulness som stressreducerare.

Nu tar jag ett steg vidare, och kombinerar de erfarenheter jag som personalvetare har från alla år inom organisationer – med de kunskaper och insikter jag har införlivat som mindfulnessinstruktör. Som jag (och många med mig) ser det så kan mindfulnessträning med fördel användas vid ett flertal HR/organisatoriska processer såsom tex: Förändringsarbete, omorganisationer, ledarutveckling, personalutveckling, frisk- och hälsovårdsinsatser, rehabilitering, kriser och konflikthantering – såväl som inom dagligt arbetsmiljöarbete.

Det är med stor spänning, tillförsikt och glädje som jag nu traskar vidare i mina mindfulness-skor!