Mindful Leaders – Inte bara för stressade ledare

  • Är du chef eller ledare och befinner dig i en turbulent och föränderlig omgivning?
  • Upplever du ofta stress i din vardag?
  • Vill du lära dig verktyg att hantera turbulenta perioder med bibehållen balans?
  • Vill du öva upp dina färdigheter i att vara en närvarande, lyssnande och tydlig ledare?
  • Är du intresserad av att pröva coaching som gör skillnad på djupet?

Jag har stöttat chefer och ledare på olika nivåer i organisationer sedan början på 2000-talet och sedan 2008 även coachat chefer i min roll som professionell ICF-coach. Jag har också mött ett stort antal ledare och medarbetare som deltagit i mina kurser i mindfulnessbaserad stressreduktion och samlar nu mina och mina klienters erfarenheter av ledarskap, stress och förändring – och erbjuder det integrerade coachingprogrammet Mindful Leaders.

Mindful leader kan översättas till närvarande ledare – ledare som utövar sitt ledarskap utifrån en plattform av närvaro och uppmärksamhet. En närvarande chef/ledare är bättre rustad att möta de utmaningar som det innebär att verka i en global omvärld som förändras i hög hastighet. Att utveckla uppmärksamhet genom mindfulnessträning skapar  samtidigt en möjlighet att leva alla aspekter av livet; med större upplevelse av närvaro, kontakt, öppenhet, medvetenhet och balans även i turbulenta perioder. Genom att vara fullt närvarande i ögonblicket och lägga märke till vad som sker just nu i vårt sinne, skapar vi utrymme för att öka vår potential att leda – oss själva och andra.

En ledare som har utvecklat sina färdigheter i uppmärksamhet är också en närvarande, lyssnande och tydlig ledare som gör mer medvetna val och fattar välgrundade beslut.

Coachingprogrammet Mindful Leaders är särskilt designat för de chefer som befinner sig i en turbulent, föränderlig omvärld med högt tempo och återkommande upplevelser av stress. Det passar också chefer som är nya i sin ledarroll och/eller vill stärka sitt ledarskap i allmänhet. Programmet vänder sig också till kvinnor som är ledare/chefer i en traditionell mansdominerad verksamhet.

En chef/ledare har ofta en utsatt position. Genom coachingprogrammet Mindful Leaders får ledaren stöd i att utmana och ta sig förbi de svårigheter och hinder han/hon kan stöta på i sin roll som chef.

Programmet förenar bla ICF-coachingens värderingar, etik och färdigheter med mindfulnessträningens närvaro, tålamod och acceptans. Vanliga teman kan vara att hantera stress och förändring; att förbättra planering, strategier, kreativitet eller relationer i arbetet. Oavsett vad som är aktuellt, leder programmet till nya insikter om sig själv och andra. Ledaren får nya perspektiv och infallsvinklar som leder till större trygghet vid beslutsfattande, och djupare självtillit och harmoni. Ledaren lär sig också ett närvarande och coachande förhållningssätt gentemot sina egna medarbetare.

Coachingen tillsammans med mindfulnessträningen gör det möjligt för ledaren att utveckla och uttrycka sin personliga ledarstil. Han/hon får en större insikt om sig själv som människa och i sin yrkesroll. Programmet syftar till att öka medvetenhet om vem man är som person, vad man vill och hur man ska uppnå det.

Mindful Leaders är ett individuellt program som sträcker sig över 6 månader. I programmet ingår personliga möten med mig, samtal via telefon/Skype samt övningar mellan tillfällena. Tillsammans lägger vi upp en plan som passar dig.

Vill du veta mer?  Välkommen att boka ett förutsättningslöst -kostnadsfritt- första samtal med mig. Vi går igenom dina förväntningar, din situation och tar reda på om Mindful Leaders är ett program för dig. Personkemin är också viktig och du bestämmer dig först efter det första samtalet om du vill gå vidare med mig som din coach. Vill du ta reda på mer?  Kontakta coachtree för mer information

Jeremy Hunter asks: Is Mindfulness Good for Business?

Rekommenderar starkt denna intressanta artikel av Jeremy Hunter från Peter Drucker school of Management. Jeremy är för övrigt en av talarna på årets konferens Mindfulness in Business som jag skrev om i tidigare inlägg.  Notera att du kan få 25 % rabatt på konferenspriset om du anger rabattkoden COACHTREE  när du anmäler dig. Väl värt pengarna!

 Jeremy Hunter asks: Is Mindfulness Good for Business?