Vad är coaching?

En coach kan hjälpa människor att nå goda resultat oavsett om man vill bli bättre chef eller ledare,
utveckla sitt företag, hitta nya karriärvägar, skapa bättre relationer eller vill nå ett mer harmoniskt liv.

Coaching är en målstyrd process som handlar om att hjälpa människor att ta sig från ett
nuläge till ett önskat framtida läge. En coach hjälper individen att se över sin situation,
sätta mål för framtiden och att fokusera på dessa.

Coachen fungerar som katalysator för kunden att finna egna lösningar,
strategier och att utnyttja mer av sina egna förmågor.

Coaching är ett förhållningssätt som fokuserar på lösningar istället för problem –  på styrkor istället för svagheter. Coachingen ger människor nya insikter, tillgång till nya lösningar och nya perspektiv.

Undersökningar i organisationer visar att coaching leder till förbättrade resultat och ökad motivation,
högre kvalitet påutfört arbete, bättre användning av förmågor och resurser samt större flexibilitet
och anpassning till förändringar.

Coachtree coachar inom fyra huvudområden: Livscoaching, Ledarcoaching ,Karriärcoaching och Gruppcoaching.

Specialområden är karriärutveckling, ungt ledarskap, kvinnligt ledarskap, balans i livet och personlig utveckling.