Hur går det till?

All coaching är individuellt anpassad för den enskilde individen eller gruppen. Coaching är en dynamisk process och det kan hända mycket oväntat under resan. Coachen och kunden jobbar alltid mot ett övergripande mål, men kan behöva revidera målet om det dyker upp nya möjligheter.

En vanlig coachserie är på 10-12 ggr och pågår under 3-6 månader. Men både kortare och längre serier kan bli aktuella, upplägget anpassas alltid till det behov som finns.

Coachserien inleds alltid med ett förutsättningslöst första möte mellan coach och kund.
Syftet är att kund och coach ska bekanta sig med varandra och diskutera på vilket sätt coachen kan bidra till kundens utveckling och hur coachingen går till.

Coach och kund gör en nulägesanalys, inventerar kunskaper och styrkor, behov och drivkrafter, diskuterar visioner och framtidsdrömmar. Till sin hjälp har coachen väl beprövade beteendevetenskapliga metoder såsom samtalsmetodik, olika övningar och coachverktyg, hemuppgifter och visualiseringar.

Under de första mötena läggs stor vikt vid mål och visioner. Coach och kund gör tillsammans en målbild och tydliggör det övergripande målet för coachserien. Delmål sätts upp, och vid varje samtal görs en uppföljning av delmålen. Coachingen utvärderas kontinuerligt genom hela serien och stäms av mot målet.

Normalt träffas coach och kund med en eller två veckors intervaller. Mellan varje gång görs hemuppgifter för att förankra de nya lärdomarna i vardagen. Coachingen kan också ske via telefon och kunden har även möjlighet att kontakta coachen vid behov, mellan träffarna.

Vill du pröva coaching? Kontakta coachtree för mer information!