Karriärcoaching

Karriärcoaching fokuserar på yrkeslivet och syftar till att stötta individen att hitta rätt och sätta nya mål, samt att nå dem.
Att välja yrkesväg i en värld då valmöjligheterna är närmast oändliga, kan vara en riktig utmaning. Många fastnar i ett yrke och blir sedan kvar. Det kan vara svårt att bryta sig loss, speciellt om man inte vet vad man vill göra istället.

Coachtree ger stöd och hjälp att möta de utmaningar som människor ställs inför, oavsett om man ska gå vidare inom nuvarande organisation, ta reda på vad man egentligen vill, eller söka sig vidare i arbetslivet.
Karriärcoaching passar människor som:

  • Vill avancera eller utvecklas i sin nuvarande roll.
  • Vill byta till en annan typ av tjänst eller byta arbetsgivare.
  • Upplever att de har fastnat i en yrkesroll.
  • Vill vidare men är osäker på vilka karriärvägar som finns.
  • Är i en omställningsprocess och söker stöd i att få kraft och energi att gå vidare i arbetslivet.

Coachen hjälper individen få struktur på sina tankar och idéer, och att förstå och uppskatta sin egen styrka. Tillsammans tar coach och individ fram en personlig karriärplanering och fokuserar på vad som behövs för att nå ett inspirerande, stimulerande och utvecklande arbete i framtiden.
I karriärcoachingen ingår också att ta fram en personlig CV och stöd i att hitta olika sökvägar för framtida arbete.

 

Kontakta coachtree för mer information!