Livscoaching & mindfulness

Känner du dig ofta stressad? Har du en upplevelse av att du håller på att tappa kontrollen över ditt liv och får inte ihop ”livspusslet” så som du skulle vilja? Har  du en känsla av att livet passerar i turbofart utan att du egentligen inte är med på resan?

Isåfall kan livscoaching med grund i mindfulnessträning vara något för dig.

Livscoaching har till syfte att nå harmoni, glädje och meningsfullhet i hela livet. Tillsammans arbetar vi (coach och kund) fram vad du verkligen vill och utvecklar en strategi för att komma dit. Coachingen kan komma att handla om självkänsla, självförtroende, kommunikation, stresshantering eller att förbättra relationer. Vi integrerar coachingen med grunderna i mindfulness för att öka din upplevelse av närvaro, medvetenhet och öppenhet – och stötta dig i att göra mer medvetna val.

Livscoaching & mindfulness passar dig som söker:

  • Balans mellan livets alla delar.
  • Kontroll över en hektisk tillvaro och vill ha verktyg för att få livspusslet att gå ihop.
  • Ta tillbaka kontrollen över ditt liv.
  • Stöd i en förändringsprocess.
  • Klarhet i vad du vill med ditt liv och hur du når dit.
  • Stöd i att utforma det liv du vill leva.
  • Är i en period av förändring och stress – och vill ha verktyg att ta dig igenom turbulens med bibehållen balans.

Om det framför allt är stressreduktion du söker, så vill jag rekommendera dig ett individuellt program i Mindfulness Based Stress reduction; MBSR  - Läs mer om MBSR-programmen här

Kontakta coachtree för mer information!