Föreläsningar

”Maj föreläser med humor, närvaro och värme – och bjuder på sig själv med stor självdistans. ”Hon har en förmåga att göra det svåra enkelt ””Föreläsaren lever som hon lär, hon är mycket närvarande med publiken under hela föreläsningen” ”Maj gör ett ämne som lätt kan uppfattas som flummigt till något mycket konkret och handfast” ”Bra och enkla övningar som är lätta att ta till sig!” (urval från olika utvärderingar)

Jag är en van föredragshållare, som har föreläst och utbildat sedan mitten på 90-talet. Genom åren har jag samlat på mig lång erfarenhet av att tala/presentera i vitt skilda sammanhang samtidigt som jag fördjupat mina färdigheter i framträdande, retorik och presentationsteknik. Kontakta mig gärna för referenser. 

Här nedan beskriver jag några av mina vanligaste föreläsningar, jag anpassar föreläsningen till målgrupp och situation. Dessa föreläsningar kan genomföras som en kortare inspirationsföreläsning på 1-1,5 timme eller som en halv- eller heldagsutbildning. Tillsammans kommer vi överens om ett innehåll som passar just er. Kontakta mig för mer information på 073 426 11 99 eller via kontaktformuläret

1. Leda med närvaro – Att utveckla ledarskapet genom mindfulness

Chefer och medarbetare på alla nivåer, förväntas idag prestera och verka i en global omvärld som förändras i hög hastighet. För att hantera en sådan här omgivning behöver vi lära oss att se bortom det trygga, det familjära sättet att bete sig och öppna upp  för nya vägar att lyssna, leda och svara an på situationers krav. Att utveckla uppmärksamhet genom mindfulnessträning skapar en möjlighet att leva alla aspekter av livet; med större upplevelse av närvaro, kontakt, öppenhet, medvetenhet och balans äveni turbulenta perioder. Mindfulness handlar om att vara närvarande i nuet och hjälper oss att bli mer medvetna om våra förhållningssätt till oss själva och vår omgivning. Att välja att vara – och arbeta för att vara – mer medveten i vardagen innebär att bli mer delaktig och levande i de beslut vi fattar. Genom att vara fullt närvarande i ögonblicket och lägga märke till vad som sker just nu i vårt sinne, skapar vi utrymme för att öka vår potential att leda – oss själva och andra.

Ur innehållet:

 • Mindfulness – bakgrund, historik
 • Meditation
 • Kort teori kring mindfulnessbegreppet
 • Hållbart ledarskap genom mindfulnessträning
 • Presentation av aktuell forskning/case studies
 • Att leda genom förändring
 • Korta guidade övningar samt reflexion
 • Praktiska användningsområden, tips och råd.

2. Stress – vän eller fiende?

Många människor i dagens samhälle upplever  krav och press både  från sin omgivning och sig själva – vilket inte så sällan påverkar hälsan negativt. Många upplever stress, oro och sömnsvårigheter som i förlängningen kan skapa värre sjukdomar. Vi kommer under föreläsningen att gå igenom vad stress egentligen är och hur vi kan hantera utmanande situationer  på ett kreativt sätt, både för oss själva och för vår omgivning.

Ur innehållet:

 • Vad är stress?
 • Vad händer i kroppen när vi är stressade?
 • Finns det ”god” stress?
 • När blir stressen skadlig?
 • Hur kan vi ta hand om oss i stressade situationer? Hur kan vi vända negativa och ohälsosamma mönster?
 • Från stressad till glad, energisk och kreativ – hur gör man?
 • Vilka faktorer kan vi själva påverka för att minska stressen runt oss?
 • Övningar och reflektion kring stresshantering

3. Närvarande förändring

Att utveckla uppmärksamhet genom mindfulnessträning skapar en möjlighet att leva alla aspekter av livet; med större upplevelse av närvaro, kontakt, öppenhet, medvetenhet och balans även i turbulenta perioder. Under föreläsningen går vi igenom hur man kan använda närvaroträning under olika typer av förändringsprocesser – på individ, grupp och organisationsnivå.

4. En personlig berättelse om hur mindfulnessövande kan förändra – och rädda liv.  

I augusti 2001 körde min man av vägen med sin motorcykel i full fart. Mot alla odds överlevde han och lever idag ett bra liv, trots de allvarliga skador han då fick. Under den här föreläsningen berättar jag om mina egna personliga  erfarenheter under de över 10 år som nu gått sedan olyckan. Jag kommer att beskriva hur den händelsen var startskottet för att vilja leva mer i nuet – men hur jag ändå gick käpprakt in i väggen några år senare.  Och om hur jag som tokstressad, deprimerad och sjukskriven personalchef  så småningom utvecklades till att bli den ”handelsresande i närvaro” som jag idag väljer att kalla mig.

Att öva mindfulness blev för mig en räddning ur en ohållbar situation och en nödvändig  väg från sjuk till frisk. Genom åren har jag erfarit att ett medvetet förhållningssätt fått så många positiva effekter på mitt liv att jag idag – 6 år efter att jag blev sjuk – kan säga att det både har räddat mitt liv – men också har  förändrat mitt liv radikalt.

Vill du att jag kommer och föreläser för er? Kontakta mig så kommer vi överens om ett bra upplägg!