Generositet och affärer

Som egen företagare är naturligtvis vikten av nätverk och kontakter oerhört betydelsefull, för att inte säga avgörande.

Under senhösten har jag börjat röra mig i fler nätverk än tidigare, både på internet (sk sociala medier) och i den riktiga världen. Jag har besökt flera affärsnätverk, minglat där jag känt mig bekväm med det, samt deltagit i andra grupperingar av olika slag.

Självklart – och det är uppenbart i alla de sammanhang jag varit med i – så är ett huvudsyften med de här sammanhangen att knyta affärskontakter och öka möjligheten att nå flera kunder. Men för mig är det också viktigt att det känns rätt. Att det finns andra syften, som viljan att dela med sig, att lära och att lära ut, att nyfiket lära känna nya verksamheter, människor och branscher.

Det har blivit allt tydligare för mig vilka sammanhang som är berikande, närande och utvecklande att befinna mig i. Och det är definitivt sådana grupper/nätverk där generositeten och viljan att dela med sig genomsyrar stämningen. Jag är övertygad om att vi alla – genom att odla en öppen, nyfiken och generös attityd – når så väldigt mycket längre, både affärsmässigt och personligt än om vi BARA har fokus på affärerna. För mig innebär ett affärsmässigt och professionellt förhållningssätt att bara gå in i sammanhang som är rätt för mig. Jag är det här företagets verktyg, redskap – och om jag inte får den näring jag behöver, så är inte sammanhanget rätt för mig – och jag kan inte utföra uppdrag på bästa möjliga sätt.

De har inte varit så lätta att finna, men några grupper och nätverk lever upp till de krav jag har ställt upp, och jag kommer att vårda dem ömt. Jag kommer med glädje att fortsätta dela med mig, vara öppen och generös med det jag kan bidra med – och förlita mig på att jag får tillbaka det jag ber om. Det är världens enklaste princip: – Om alla ger, så får vi automatiskt tillbaka. Om vi bara vågar..

Vilka sammanhang vill du vara i? Vilka sammanhang ger dig näring till den som är du?

Att nätverka med hjärtat – istället för plånboken..

Postad den 15 Dec, 2010 i Företagande, Organisation | Inga kommentarer »
 

Kommentera