Mindful leadership

Ända sedan jag började praktisera mindfulness har jag förundrats över vilken kraft det ligger i det – till synes enkla – att endast vara medveten om varandet, om nuet, om andningen. Att bara genom att stanna upp en kort stund i en hektisk vardag, så har vi möjlighet att skapa utrymme att hämta ny kraft, göra andra val, fatta bättre beslut.

Som personalchef var jag djupt involverad i flera förändringar; såväl som tuffare kriser som olika utvecklings-processer. Jag hade vid flera tillfällen anledning att reflektera hur vi i ledningsgruppen fungerade under olika perioder av press – inre eller yttre omständigheter. Som så många andra grupper med ledningsansvar, så var vi en samling fantastiskt resultat- och målfokuserad skara som med stor kraft tog oss an de uppgifter som låg framför oss. Ofta med gott resultat, inte tu tal om annat.  Ofta frågade jag mig dock om vi inte uppnått ännu bättre resultat om vi stannat upp och reflekterat en stund i nuet.

När MBSR kom in i mitt liv, så var en av de första sakerna jag lade på minnet – och också det som fortfarande känns som en av de viktigaste pusselbitarna, hur vi kan använda oss av mindfulnessövande för att göra medvetna val och i förlängningen fatta beslut som sannolikt är bättre förankrade och mer välgrundade än de blir när vi låter oss dras med i reaktiva processer. Vi vinner så mycket på att medvetet betrakta nuet ger oss utrymme att svara an på ett kreativt sätt istället för att reagera automatiskt när vi utsätt för press och stress.

Tänk så mycket positivt som kan komma ur att  föra in det förhållningssättet in i företagsledningar! Jag har inspirerats mycket av CFMs arbete med Mindful Leadership och kommer att framöver rikta in mig på att hjälpa företagsledare, ledningsgrupper och chefer att utveckla sitt ledarskap och därmed sin verksamhet på ett djupare plan.

”Leaders all over the planet are beginning to understand the benefits of purposefully learning to be more attentive and focused, non-reactive, and clear.”
—Saki Santorelli, EdD, Executive Director, Center for Mindfulness

 

En kommentar till “Mindful leadership”

  1. [...] Ända sedan jag började med mindfulnessutövande för egen del, har jag sett de självklara vinsterna man kan göra i arbetslivet genom att ge utrymme för människor att vara mer närvarande och medvetna om nuet. Inte minst i ledarskapet, som jag skrivit om tidigare här. [...]

Kommentera