Mindfulness – MBSR

Kurser i Mindfulnessbaserad stressreduktion för privatpersoner och företag

Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR, är ett forskningsbaserat 8-veckorsprogram som ökar välbefinnandet och minskar stress.

Längtar du efter mer ro? Önskar du att du kunde möta och hantera utmaningar på ett bättre sätt? Vill du kunna uppskatta det du har i större utsträckning?

8-veckorskursen i MBSR  ger konkreta och praktiska verktyg för att hantera livets fortlöpande och dagliga utmaningar. Läs mer om kursen här  

Mindfulness handlar om att vara närvarande i nuet. Ett regelbundet övande av mindfulness hjälper oss att bli mer medvetna om vårt förhållningssätt till oss själva och vår omgivning. Med enkla övningar kan vi öka sin uppmärksamhet på våra tankar och känslor utan att värdera dem. På så sätt kan bättre balans och acceptans skapas, vilket i sin tur leder till ökad livskvalitet, mer glädje och mindre stress.

Att utveckla uppmärksamhet genom mindfulnessträning skapar möjlighet att leva alla aspekter av livet; med större upplevelse av närvaro, kontakt, öppenhet, medvetenhet och balans även i turbulenta perioder.

Professor Jon Kabat-Zinn var den första att introducera mindfulness i modern västerländsk medicin. Han byggde upp ett program och startade 1979 The Stress Reduction Clinic vid University of Massachusetts Medical Center för att systematiskt lära ut mindfulnessträning till kroppsligt sjuka patienter. Bakgrunden var hans önskan att sprida buddhismens kunskap om hur mänskligt lidande kan hanteras och lindras, men i en form som befriats från religiöst och filosofiskt innehåll. Nu är Center for Mindfulness världskänt för kurserna i MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, forskning samt för avancerade utbildningsprogram för mindfulnessinstruktörer.

Jag är professionellt utbildad MBSR/mindfulnessinstruktör, tränad av de främsta lärarna från CFM i Massachusetts. Läs gärna mer om min utbildning och bakgrund här

Jag genomför 8-veckors kurser i MBSR i grupp, samt handleder och coachar i individuella MBSR-program.
Läs mer om MBSR-kurserna här.

Förutom MBSR-kurser som håller jag företagsanpassade Mindfulnesskurser, samt föreläser och håller seminarium om Mindfulness i ledarskap och arbete. Mer om föreläsningar kan du läsa här

Kontakta mig för mer information!