Mindfulnessbaserad stressreduktion

8-veckorskurs i MBSR

För dig som vill leva ditt liv här och nu, i balans med dig själv och din omgivning, och med mindre stress. Kanske upplever du att ditt liv snurrar i allt högre takt och att du inte riktigt är närvarande i ditt eget liv. Eller så söker du

Kursen lär dig:

 • att hantera stress på ett sunt och konstruktivt sätt
 • att finna en balans i ett hektiskt arbets- och/eller privatliv
 • att amöta förändringar och utmaningar med större lätthet
 • att öka känslan av kontroll över ditt liv
 • stärkande övningar för kropp och själ
 • mindfulnessmeditation

Varje kurstillfälle har ett tema som syftar till att öka insikten och medvetenheten om mindfulness genom föreläsningar och olika meditations- och yogaövningar. Du förväntas även mellan kurstillfällena öva hemma på övningar och uppgifter.

För att du ska få ut mesta möjliga ur programmet är det av vikt att närvara vid alla träffarna och att göra dagliga hemuppgifter som tar ca 35-45 min per dag att utföra, 6 dagar i veckan. De dagliga övningstillfällena är en viktig del av programmet – det är där du lägger grunden till en positiv och varaktig livsstilsförändring.

Det som ingår i 8-veckors MBSR-kursen är i grova drag: 

 • 8 träffar i grupp, 2,5 timme per tillfälle.
 • En heldag, en lördag eller söndag kl 9-16.
 • Under träffarna går vi igenom olika meditationsövningar, kroppsscanning, yoga samt andra övningar som syftar till skapa större medvetenhet och uppmärksamhet på nuet. Vi följer upp hemuppgifter och stöttar dig i ditt eget praktiserande.
 • Kurspärm som innehåller teori, övningar, hemuppgifter samt tips/råd om mindfulnessövande.
 • CD-skivor med guidade meditationer för ditt övande hemma, mellan träffarna.

OBS! För att beredas plats i en 8 veckors kurs, vill vi att man har deltagit på ett introduktionsmöte som vi håller med jämna mellanrum under terminen. Har du ingen möjlighet att vara med på ett introduktionsmöte så genomförs en personlig intervju innan start.

Pris för en 8 veckors MBSR-kurs:

Privatpersoner 4.900:-, egna företagare 4.900:- + moms, Företag 7.900:- + moms

Individuellt Mindfulnessprogram

Du kan också välja att gå ett individuellt program där du kan öva på samma övningar som i kursen, men där vi lägger upp ett individuellt anpassat program utifrån just dina behov. Programmet är gediget och djuplodande och ger dig konkreta verktyg för att leva ett liv i balans.

Det som ingår i det individuella MBSR-programmet är följande: 

 • 1 startmöte a 2 timmar. Vi lägger här upp en individuell plan och du introduceras i några grundläggande mindfulnessövningar.
 • 8 träffar med handledning a 1,5 timme.
 • Under träffarna går vi igenom olika meditationsövningar, kroppsskanning, yoga samt andra övningar som syftar till skapa större medvetenhet och uppmärksamhet på nuet. Vi följer upp dina hemuppgifter och stöttar dig i ditt eget praktiserande.
 • Kurspärm som innehåller teori, övningar, hemuppgifter samt tips/råd om mindfulnessövande.
 • CD-skivor med guidade meditationer för ditt övande hemma, mellan träffarna.
 • Du är dessutom – utan extra kostnad – välkommen att delta i en heldagsövning, tillsammans med deltagare i MBSR-grupperna. Normalt genomförs 1-2 heldagar/termin

Pris för individuellt MBSR-program:

Privatpersoner 7900:-, Egna företagare 7900:- + moms, Företag 11500:- + moms