”Maj är en modig stigfinnare som med sitt ärliga engagemang ger människor närvaro och kraft att skapa resultat”

 

Maj – den korta versionen

Jag är personalvetare, ledarskapscoach, mindfulnessinstruktör och föreläsare med specialinriktning stress och förändring. Jag har tidigare bakgrund som HR-chef och har närmare 20 års erfarenhet av arbete med individer, grupper och organisationer i olika förändringsprocesser. Jag har själv tränat mindfulness i ett decennium och undervisar både på svenska och engelska.

Jag är också en nyfiken inspiratör, ICF-coach, yogini och handelsresande i närvaro. Organisatorisk, processinriktad och lyhörd akademiker som numera allt mer obehindrat kombinerar sund akademisk skepticism med andlig nyfikenhet och acceptans. Utforskar gärna nya stigar och har – efter över 30 år i storstan – blivit skogsbo på heltid. Kramar träd, äter helst ekologisk vegetarisk mat och vandrar gärna i skogen i månskenet. Har en genuin tilltro till människans egna inneboende förmågor. Tror på vänlighet och omtanke.

———————————————————————————————————————————————–

Mitt professionella rykte (dvs hur jag uppfattas av kunder, chefer och kollegor):

”Maj visar ett ärligt engagemang och genom sitt arbete med mindfulness ger hon människor kraft att gå vidare genom närvaro i nuet.  Hon är en modig stigfinnare som är nyfiken på människor. Med sin förmåga att också lyssna till det som inte sägs visar hon en stor omsorg om sina kunder och inger förtroende. Maj visar empati, möter individer med sin närvaro och skapar en tydlighet. Hon är lösningsorienterad och med sin professionella inställning, breda erfarenhet har Maj förmågan att kunna vända på perspektiven och hon skapar förändring.

Maj är pålitlig, klok och ambitiös och med sin omtänksamhet skapar hon en trygghet hos sina kunder. Hon inspirerar i enskilda samtal och i alla typer av grupper när hon delar med sig av egna erfarenheter och ser saker på ett övergripande sätt. Maj är en tydlig, bra och entusiasmerande kursledare som med sin känsla förmedlar ett lugn. Hon är mycket kompetent, alltid förberedd och driver med stor beslutsamhet sina uppdrag framåt. Maj vill skapa en utveckling och hon utstrålar det hon vill åstadkomma.”

(Sammanställningen baseras på svar från 13 kunder, chefer och kollegor som lämnat svar anonymt feb. 2012. Svaren har analyserats och sammanställts av Per Frykman o Karin Sandin – Ditt professionella rykte. 070-624 00 58 )

———————————————————————————————————————————————–

Formell bakgrund

Mitt yrkesliv har följt en tydlig röd tråd och jag har i princip alltid på något sätt jobbat med människor i förändring oavsett vilken roll jag har haft, från det jag som 24-åring klev in i min första ledarroll i restaurangbranschen, via personalchefsrollen, till den ledarutvecklare, föreläsare och mindfulnessinstruktör jag nu är verksam som.

Jag har suttit i ledningsgrupp som personalchef och haft strategiskt och operativt personalansvar likväl som jag bidragit till andras utveckling genom roller som personalutvecklare, utbildare, projektledare, handledare mm. Jag har också en bakgrund inom café- och restaurangbranschen, handel och service.

Sedan mitten på 90-talet har jag i olika roller föreläst, handlett och inspirerat människor till förändring och har idag skaffat mig en lång erfarenhet av arbete med människor, grupper och organisationer i olika förändringsprocesser.

Utbildningar i urval

I grunden är jag personalvetare och har en Fil kand i Personal- och arbetslivsfrågor, inriktning psykologi (fördjupning stress och förändring) från Stockholms universitet.

Jag är certifierad instruktör i CBMT – Corporate Based Mindfulness Training och en av det globala nätverket Potential Projects affilierade svenska tränare. Läs mer om Potential Project Sverige här

Jag är också professionellt utbildad MBSR/mindfulnessinstruktör genom CFM  Center for Mindfulness in Medicine, Health care and Society, universitetssjukhuset i Massachusetts) enl följande utbildningssteg:

  • Mindfulness based stress reduction in Body Medicin. 7-dagars professionell utbildningsretreat med Jon Kabat Zinn och Saki Santorelli, CFM.
  • 9-days Intensive Practicum. Professionell utbildningsretreat till mindfulnessinstruktör med Melissa Blacker och Florence Meleo Meyer, CFM.
  • Teacher Development Intensive. 8-dagars fortbildning för mindfulnessinstruktörer med Melissa Blacker och Florence Meleo Meyer, CFM.
  • Mindfulness tools for living the full catastrophy (Mindfulness Based stress reduction) 5-dagars retreat med Melissa Blacker och Florence Meleo Meyer, CFM
  • Eget deltagande i 8-veckors MBSR-kurs, flera fördjupningskurser i Mindfulness samt individuell handledning  med Kristina Lindgren, Mindful People Stockholm.
  • Enligt krav på CFM-utbildade mindfulnessinstruktörer håller jag mitt eget dagliga mindfulnessutövande igång, håller mig ständigt uppdaterad om nya rön inom området och deltar i 1-2 tysta buddistiska meditationsretreater per år.

Jag är ACC – Associate Certified Coach enligt ICF, International Coach Federation. Utbildad av Håkan Schyllert, Leapfrog AB i Stockholm.

Lägg därtill en mängd olika fördjupningskurser inom HR, ledarutveckling, UGL, personlig utveckling, gestaltterapi, lösningfokuserad coaching mm. Jag är även diplomerad SamaYoga-lärare enligt Yoga Alliance.

Vill du läsa mer av mig så bloggar jag även på MindfulMaj

Min profil på linkedin hittar du här: se.linkedin.com/in/majandrenskog