Kunder

Här är ett urval av företag och organisationer som anlitat coachtree som föreläsare, kursledare och/eller coach – kontakta oss gärna för  referenser. 

Ikea

Pfizer

Sigtuna kommun

Pizza Hut

Miab Städ

Antenn Consulting

Trygghetsstiftelsen

Ericsson

Bankgirocentralen

Grimme Consulting

Room for Us

SISAB

Busslink

Telge energi

Deloitte AB

Sensus

NBV

Ledarinstitutet

Haga Livscenter

Stillerska gymnasiet

Tieto