Mindfulness Based Stress Reduction

Jag startar den här bloggen för att bland annat sprida kunskap, information och inspiration om mindfulness och de verkningsfulla program som Jon Kabat Zinn startade för nu över 30 år sedan på universitetssjukhuset i Boston, Massachusetts; MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction.

Sedan drygt ett år håller jag själv kurser i MBSR, och brinner för att sprida ett förhållningssätt som bidrar till minskad stress, ökad livsglädje och ett sundare samhälle.

 

Kommentera